Handicapkørsel for sydsjællandske kommuner

Kørslen udføres af det samme team af chauffører, hvilket garanterer, at der er størst muligt genkendelighed hos brugerne, og at vi har de allerbedste forudsætninger for at yde den bedste service, som lykkes – hver gang.

Vi anvender desuden ekstern konsulentbistand i forbindelse med målrettet opkvalificering inden for demensområdet, handicapområdet og forflytning af bevægelseshæmmede borgere, herunder korrekt fastspænding af kørestole og øvrige hjælpemidler, som borgeren måtte medbringe.
Chaufførerne kan med deres viden om forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til brugernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere brugere på en måde, som tager hensyn til deres specifikke fysiske og psykiske situation.

I øjeblikket kører vi kommunalt visiterede borgere til og fra undervisning, dagcenter mm. i Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner.
Al skole- og handicapkørsel bliver ledet fra Ørslevs lokaler i Rønnede.  

Kontoret er åbent
Mandag til fredag 06.00 - 17.00
Lørdag, søndag og helligdage lukket.

Kontaktinformation
E-mail: korsel@orslevturisttrafik.dk
Telefon: 61 63 42 60