Skip to main content
Her starter forventningens glæde

Vigtige informationer om flyrejser

Flybilletten
Det er vigtigt, at navnene man oplyser stemmer overens med, hvad der er anført i passet. Det vil sige, at man skal have oplyst/angivet det korrekte for- og efternavn i forhold til passet.
 
Ved ændring af navn efter booking må der påregnes et gebyr. Gebyret varierer alt efter hvilket flyselskab der benyttes. I værste tilfælde kan det betyde der skal købes en ny flybillet.
 
Gebyrer, lokale afgifter og skatter
Lokale skatter i lufthavne opkræves i visse lande ved ankomst og/eller afrejse. Disse skatter kan ikke inkluderes i flybilletten og skal derfor afregnes lokalt.
 
Lufthavnsskift ved mellemlanding fx i London mellem Heathrow/Gatwick eller Paris mellem Orly/Charles de Gaulle, skal man være opmærksom på, at denne mellemliggende transport IKKE er inkluderet i flybilletten og derfor skal afregnes
lokalt i de pågældende lufthavne. Man skal også være opmærksom på, at in checket bagage skal afhentes i ankomstlufthavnen og tjekkes ind i afrejselufthavnen.
 
Bonuspoint
Bonuspoint for flyrejser er noget de fleste luftfartsselskaber tilbyder, således at man på flyvninger optjener et antal point, der senere vil kunne omsættes til nye flyvninger eller services. Bemærk at der på nogle billettyper ikke kan optjenes point, hvis billetten fx er til en kampagnepris. Det er rejsendes eget ansvar at få tilskrevet bonuspoint. Ørslev Rejser kan IKKE være behjælpelig med at booke flybilletter for optjente bonuspoints, da skal kunden kontakte det relevante flyselskab direkte.
 
Pas, visum og vaccinationer
Pas og krav til visum påhviler den rejsende selv at undersøge til rejsemålet. Transiteres et andet land før den endelige destination, er det ligeledes den rejsendes eget ansvar at undersøge eventuelle krav om transitvisum. Gældende regler kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside: www.um.dk
 
Mange rejsemål kræver at passet er gyldigt mindst 6 måneder efter rejsens afslutning.
 
Vær opmærksom på at informationerne KUN gælder for danske statsborgere, og at udenlandske statsborgere selv må indhente information fra de relevante ambassader/konsulater.
 
Vaccinationer kan være påkrævet til rejselandet, vi anbefaler derfor I kontakter egen læge eller Seruminstituttet for opdateret information.
 
Oplysningsforpligtigelser for rejsende til USA & Canada (også i transit)
Siden 2009 har der været skærpede indrejsekrav til USA under Visa Waiver programmet, som SKAL udfyldes inden afrejse. De inkluderes aldrig i prisen, da det er på eget ansvar.
Informationer afgives her https://esta.cbp.dhs.gov.
 
I Canada har der siden 15. marts 2016, påhvilet de rejsende et lignende krav, som afgives på http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp.
Det skal understreges, at afgivelsen af disse oplysninger samt rigtigheden af disse, alene påhviler den rejsende. Manglende eller mangelfuld afgivelse af oplysninger, kan medføre omfattende konsekvenser for den rejsende. Ørslev Rejser har intet ansvar herfor.
 
Luftfartselskabernes ansvar
For de i rejsen deltagende luftfartsselskab(er) optræder Ørslev Rejser som agent. Det betyder, at luftfartsselskabet (-erne) alene er den ansvarlige part for den korrekte gennemførsel af transportaftalen. Disse selskabers transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transport sker iht. Montreal- og Warszawa-konventionerne og 889/2002, der begrænser luftfartsselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelser.
 
Forbudte genstande ved flyrejser
Der er strenge regler for, hvad man må tage med ombord i fly eller lægge i kufferten. Følgende er derfor kun en kort sammenfatning af reglerne.
 
Følgende genstande må generelt ikke medbringes i fly (listen er kun et urdrag af forbudte genstande)
 • Genstande, der på grund af deres vægt, størrelse eller art er uegnede til transport
 • Eksplosive stoffer
 • Komprimerede gasser
 • Let antændelige stoffer
 • Skarpe objekter, som f.eks. knive, sakse, ski- eller vandrestokke
 • Stumpe instrumenter, der kan fremkalde kvæstelser, som f.eks. golfkøller og billardkøer
 • Benzinlightere
 
Følgende genstande må kun medføres i den indtjekkede kuffert
 • Bestik
 • Barberblade
 • Legetøj der muligvis kan benyttes som våben
 • Sports- og fritidsudstyr der kan benyttes som våben
 • Strikkepinde
 • Enhver anden form for skarpe objekter, som f.eks. knive, neglesakse, spidskamme og sprøjter (undtagen til dokumenterede medicinske formål).
 • Vækser i beholdere med mere end 100 ml.
 
Følgende genstande må kun transporteres i håndbagagen
 • Enkelte litiumbatterier eller akkumulatorer med en ydelse på over 100 Wh til 160 Wh som reserve til elektroniske brugsgenstande som f.eks. bærbare computere, mobiltelefoner, urer og kameraer. Maksimalt 2 stk. er tilladt.
 • Livsvigtig medicin - husk medicinpas til receptpligtig medicin, da man ellers risikerer, at det bliver taget i tolden.

OBS. Vær specielt opmærksom på de regler, der gælder for væsker og hvordan de skal opbevares i håndbagagen.

 
Mistet bagage
Skulle du, mod forventning, miste din bagage under flytransporten, skal du straks melde dette til flyselskabet i den lufthavn, hvor kufferten ikke er ankommet. Vi gør opmærksom på, at der kan tegnes særskilt bagageforsikring.
Fritekstsøgning